JSE Skogsentreprenad
Om Företaget
Kraftledningsröjning
Trädfällning
Stubbfräsning
Bildgalleri
Kontakta oss

JSE Skogsentreprenad

JSE Skogsentreprenad startades som enskild firma 1999 av James Andersson under namnet James Skogsentreprenad. Under 2008 ändrades företagsformen till aktiebolag och företaget heter numera JSE Skogsentreprenad AB. Företaget verkar som entreprenör, enskilt men ofta tillsammans med olika samarbetspartners när ändamålet kräver det.

Ursprungligen sysslade vi enbart med ledningsröjning, men under årens lopp har kunderna blivit fler och efterfrågan bredare. Nu utför JSE Skogsentreprenad även trädfällning och stubbfräsning åt både företag och privatpersoner.
JSE Skogsentreprenad AB • Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN • 0707-98 25 05 • www.jseab.seinfo@jseab.se