JSE Skogsentreprenad
Om Företaget
Kraftledningsröjning
Trädfällning
Stubbfräsning
Bildgalleri
Kontakta oss

Kraftledningsröjning

Vegetationen i ledningsgatorna måste hållas på behörigt avstånd från kraftledningarna. Om t ex ett träd skulle falla på ledningen, kan det leda till avbrott i strömförsörjningen. Det är för att undvika problem av denna sort som du ska anlita JSE Skogsentreprenad.

JSE Skogsentreprenad har mångårig erfarenhet av skogsröjning. Vår huvudsyssla är röjning av distributionsledningar. Med vant handlag bottenröjer vi kraftledningsgator med motorröjsåg, kvistar kantträd med glasfiberstång och utför fällning av så kallade farliga träd (träd som anses farliga för personsäkerheten och för att minska risken för avbrott i strömförsörjningen).

Ibland händer det att vädret ställer till det ordentligt, såsom fallet med stormarna Gudrun och Per för några år sedan. Vid situationer av den här typen hjälper JSE Skogsentreprenad de olika kraftbolagen att åtgärda stormrelaterade skador i ledningsgatorna.
Utbildningar
• ESA-utbildning kontinuerligt vart tredje år.
• Vägverkets ”Säkerhet på väg” vart femte år.
JSE Skogsentreprenad AB • Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN • 0707-98 25 05 • www.jseab.seinfo@jseab.se