JSE Skogsentreprenad
Om Företaget
Kraftledningsröjning
Trädfällning
Stubbfräsning
Bildgalleri
Kontakta oss

Trädfällning

Vem som helst kan inte fälla ett träd. Yrkesskicklighet är A och O, och det är viktigt att vara kunnig och utbildad när man sätter sågklingan i trädstammen. Vi på JSE Skogsentreprenad har de nödvändiga kunskaperna och arbetar noggrant och säkerhetsmedvetet.

Stora eller små träd spelar ingen roll. Om utrymme finns, fälls träden i sin helhet men vid trängre utrymmen utför vi så kallad sektionsfällning. Det innebär att man fäller trädet i sektioner genom att börja på toppen och arbeta sig nedåt.

JSE Skogsentreprenad kan leverera en totallösning där vi fäller träden, forslar bort stammar och ris och sedan fräser bort stubbarna. Vi kan även hjälpa till med traditionell parkröjning och toppning av träd. Vårt koncept passar lika bra för stora markytor som den lilla villaträdgården.
JSE Skogsentreprenad AB • Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN • 0707-98 25 05 • www.jseab.seinfo@jseab.se